دختر شیر و خورشید

آری آری زندگی زیباست/زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست


*


نه تو می مانی و اندوه

نه هیچ یک از مردم این آبادی

شادی که گذشت ، غصه هم خواهد رفت ...

آن چنان که فقط خاطره ای خواهد ماند.
ممنون رامونا

چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389 نویسنده *pegi |

بنگلورنامه
من و روزانه هایم
برای تو نوشتم
روزهای خط خطی
بازی بازی، منم بازی
نوستالمرگی
تو را من چشم در راهم...

RSS 2.0
شمار بازدیدکنندگان : 101387

مرجع کد موزیک