دختر شیر و خورشید

آری آری زندگی زیباست/زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست


*

گفت حق داری گریه کنی

گفت اصلاً حسابی عزاداری کن 

یه عزاداری ناب

گفت حق داری چون یه عزیز از دست دادی

برام آرامبخش تجویز کرده...

دوشنبه 28 تیر‌ماه سال 1389 نویسنده *pegi |

بنگلورنامه
من و روزانه هایم
برای تو نوشتم
روزهای خط خطی
بازی بازی، منم بازی
نوستالمرگی
تو را من چشم در راهم...

RSS 2.0
شمار بازدیدکنندگان : 101387

مرجع کد موزیک