دختر شیر و خورشید

آری آری زندگی زیباست/زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست/گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست


*


ای

هستیم

خوب؟ بد؟ خوشحال؟ ناراحت؟

هستیم

هنوزم سر پاییم با وجود همه حماقتها و بی برنامگی ها و بیخیالیها و نفهمی هاشون

هنوز هستیم

هنوز هم با همه وجود زندگی می کنیم

هنوز هم از با هم بودن لذت می بریم

هنوزم شادیم

کی تمام میشه؟

زود

زودِ زودِ زود

سال نو هم مبارک 

یکشنبه 6 فروردین‌ماه سال 1391 نویسنده *pegi | 3 شما چیزی نمیگی؟

بنگلورنامه
من و روزانه هایم
برای تو نوشتم
روزهای خط خطی
بازی بازی، منم بازی
نوستالمرگی
تو را من چشم در راهم...

RSS 2.0
شمار بازدیدکنندگان : 101387

مرجع کد موزیک